Rádi bychom se vám pÅ™edstavili jako Äeská spoleÄnost, která má dlouholeté zkuÅ¡enosti s extrakcí Äistých látek z přírodních materiálů pomocí metody zvané superkritická extrakce oxidem uhliÄitým. Jedná se tedy o supercritical extraction plant. NaÅ¡e spoleÄnost – FLAVEKO Trade spol. s. r. o. – proÅ¡la dlouholetým vývojem. Její vznik se datuje do roku 1993, kdy byly zahájeny práce na stavbÄ› laboratorní a provozní extrakÄní jednotky. Náš obrat v zakázkové extrakci Äiní zhruba 8 až 13 milionů CZK. NaÅ¡e extrakÄní linka běží 5 dní v týdnu ve dvousmÄ›nném provozu. Linka se skládá ze tří stolitrových extraktorů a dvou separátorů.

Výzkum, vývoj a poskytování know-how

KromÄ› vlastní práce, která spoÄívá pÅ™edevším v supercritical extraction plant, se zabýváme rovněž výzkumem a vývojem. Poskytujeme i know-how. NaÅ¡i experti vám rádi poskytnou konzultaÄní Äinnost Äi expertní poradenství a spolupráci pÅ™i projektování a následném sestavování extrakÄních jednotek pro superkritické extrakce oxidem uhliÄitým, a to nejen u nás, ale i v zahraniÄí.