Devatenácté století poskytovalo perfektní příležitost pavlačovým drbnám zjišťovat informace o lidech v blízkém okolí a šířit je dál na veřejnost. Kdybychom se tomu pousmáli v humorné nadsázce, mohli bychom o těchto ženách tvrdit, že to byla jedna z tehdejších podob nynějších sociálních sítí či Internetu. Drby se šířily rychlostí indiánských „tam tamů“ a ovlivňovaly veřejné mínění, což mohlo mít i velmi nepříjemné důsledky pro obě strany.

auto s tmavými skly

K podobným jevům může dnes docházet skrze automobilová skla. Když usednete do auta s čirými autoskly, jste tu jako ve výkladní skříni na pěší zóně. Je na vás vidět ze všech směrů a stačí být jen na málo vyvýšeném místě, necelý metr nad povrchem vozovky, a máte perfektní přehled o tom, kdo sedí uvnitř, co má na sobě, zda má na klíně počítač, zda někomu telefonuje, a co tam provádí. Lze odtud odvodit řadu informací a pochopitelně je také zneužít.

O tomto jevu byli dobře obeznámeni zločinci již před mnoha desítkami let, proto si pořizovali na auta tmavá skla, aby zakryli své zločinné záměry. Ovšem tmavých skel na autě můžete využít i vy, i když nepatříte mezi kriminální živly a nic nepřípustného nechystáte. S tmavými autoskly si pouze zajistíte lepší soukromí a ochranu před těmi „pavlačovými drbnami jednadvacátého století“.

provoz na dálnici

Prodej autofolií vám poskytne nejen soukromí, ale i možnost lépe se chránit před UV zářením. Některé folie udržují i přijatelnější teplotu ve vozidle v případě teplých slunečných dnů, což oceníte při delším stání na parkovišti. A ještě jeden důvod tmavých skel na autě by pro vás mohl být zajímavý – nikdo zvenčí totiž neví, zda v autě na parkovišti nebo u chodníku podél silnice nikdo nesedí. Toto je matoucí i pro zloděje, kteří se specializují na autorádia a předměty v autě, bezostyšně vám rozbijí boční sklo, seberou tričko, tašku s chlebem, tvrdým sýrem a rajčatovým salátem, takže vám způsobí škodu na odcizených předmětech v hodnotě tří set korun, ale vy zaplatíte za výměnu autoskla přes dva tisíce.