Asi není nikdo, kdo by v životÄ› nevidÄ›l alespoň jedno sportovní utkání. Nejvyšší soutěže v populárních sportech, jako jsou mistrovství svÄ›ta Äi olympiáda, mají velkou sledovanost i mezi tÄ›mi, kdo sportům běžnÄ› příliÅ¡ neholdují, zvláštÄ› pokud se naÅ¡i dostanou na vyšší příÄky.

 

Když je vÅ¡ak tak sledujeme, nemůžeme si nevÅ¡imnout, že tito sportovci pÅ™edvádí mnohdy téměř nadlidské výkony. Abychom si to uvÄ›domili, staÄí se například pokusit dosáhnout jejich Äasu v bÄ›hu, případnÄ› takové pÅ™esnosti. Je tedy jasné, že nÄ›co takového nepÅ™ijde samo. Co za tím tedy stojí?

 

americký fotbal

 

V první Å™adÄ› je to velmi tvrdý trénink, mnohem intenzivnÄ›jší, než si běžný ÄlovÄ›k dokáže pÅ™edstavit. A je pravdou, že drtivá vÄ›tÅ¡ina z nás by takovou zátěž nevydržela. Je vÅ¡ak nutná, aby se ÄlovÄ›k dostal do požadované fyzické kondice.

 

S tím se samozÅ™ejmÄ› pojí i velmi přísnÄ› sestavený jídelníÄek. V nÄ›m se nebere příliÅ¡ ohled na to, co má daný sportovec rád Äi nikoliv, nýbrž na to, aby jeho tÄ›lo dostalo vÅ¡e, co potÅ™ebuje, v co nejlépe stravitelné formÄ›.

 

štafetový běh

 

Opominout samozÅ™ejmÄ› nelze ani doping. Ten, aÄkoliv není legální, najdeme v podstatÄ› vÅ¡ude, byÅ¥ v nÄ›kterých sportovních odvÄ›tvích je rozšířenÄ›jší než v jiných. Je to proto, že ÄlovÄ›k je ochoten udÄ›lat téměř cokoliv pro to, aby získal výhodu nad svými soupeÅ™i. V nÄ›kolika sportech to doÅ¡lo tak daleko, že dokonce kdo nedopuje, je v nevýhodÄ›.

 

Je vÅ¡ak jasné, že tento nároÄný životní styl si musí vybrat svou daň. Je to také důvod, proÄ naprostá vÄ›tÅ¡ina profesionálních atletů konÄi svou kariéru krátce po tÅ™icítce. V té dobÄ› se totiž zaÄnou projevovat první náznaky opotÅ™ebování tÄ›la, jako jsou potíže s klouby Äi vazy, s Äímž se také pojí klesající výkonnost.

 

Musíme se tedy ptát, zda je nutné se skuteÄnÄ› takto dřít pro tÄ›ch deset let slávy, tedy pokud budeme mít Å¡tÄ›stí a kariéru nám nepÅ™ekazí například zranÄ›ní. VydÄ›lané peníze se totiž rozplynou velice rychle.