Problém s vodou či plynem? kanalizace-instalateri.cz řeší instalatéři, toho si bude vědom zřejmě každý z vás. My vám jen chceme připomenout, že se to netýká pouze běžné pracovní doby od sedmi do tří či od osmi do čtyř, ale prakticky nepřetržitého časového období v průběhu celého roku. Tuto službu můžeme pojmenovat příznačně jako havarijní servis a zákazníci mají k dispozici telefonický kontakt, podobně, jako při nahlašování život ohrožujících stavů na bezplatné telefonní linky složek Integrovaného záchranného systému.

instalatérský hasák

Některé situace mohou počkat do druhého dne, zejména pokud se nejedná vysloveně o havarijní stavy, ovšem někteří lidé se zbytečně zdráhají volat havarijní servis i mimo běžnou pracovní dobu jen proto, že nedovedou posoudit, o jak nebezpečnou záležitost se jedná. Na toto je ovšem jednoduchá odpověď: Pokud si nejste jistí, raději volejte v předstihu a sdělte instalatérům svůj problém, než abyste jej podcenili a zbytečným oddalováním jeho řešení by pak vznikla komplikovaná a nebezpečná situace. Mnohem lepší je situaci konzultovat po telefonu, i když nakonec z rozhovoru vyplyne, že výjezd instalatérů může počkat do rána. Které situace mohou být například důvodem k přivolání instalatérů?

odpadové potrubí

Plyn – zemním plynem se neotrávíte, není jedovatý, ale jeho nebezpečí tkví v jeho výbušnosti. Co dovede exploze plynu, moc dobře ví někteří hasiči. Pro nás to znamená jediné – jakmile někde (je jedno, kde) ucítíte plyn, neváhejte volat instalatéry okamžitě a havarijní situaci oznámit. U venkovních prostor se pa ještě vyplatí volat hasiče na linku 158.

Únik vody – úniky vody, především do zdiva, mohou být nebezpečné kvůli průniku vody do elektroinstalace nebo narušení statiky objektu rozmáčením zdiva. Zde se také vyplácí situaci řešit ihned.

Odpad na toaletě – ucpaný záchod je důvodem k okamžitému řešení, protože ne každý je ochoten a schopen dojít si někam jinam – k sousedům, k příbuzným, do restaurace či do přírody. Někdy to prostě nejde, zvláště u osob nemocných, dříve narozených, nebo naopak malých dětí.