O významných náboženstvích slyšel každý z nás. Ačkoliv naprostá většina obyvatel České republiky jsou ateisté, obvykle máme přehled alespoň o těch nejdůležitějších světových náboženstvích. Jen málokdo si však uvědomuje, jak velkou roli hrála v utváření lidské společnosti, a proč byla nezbytná.

 

vitráže v katedrále

 

Poté, co jsme změnili svůj životní styl z nomádského na usedlý a namísto rodinných tlup a klanů měli vesnice a města, bylo nutné najít něco, co by lidi spojovalo. Jednou ze základních lidských potřeb je totiž být součástí nějaké skupiny. A zatímco dříve tuto touhu naplňovala příslušnost k dané rodině či klanu, v sídlech s větší populací si s něčím takovým nevystačíte.

 

Když se k tomu přidá lidská potřeba vysvětlit nějakým způsobem jevy kolem sebe, bylo jasné, že náboženství je vhodným řešením. Naplňovalo totiž obě potřeby, a to umožnilo lidem, aby se rozvinuli v moderní společnost. Není tedy divu, že ač se forma postupně měnila, přežilo až dodnes.

 

bible s trnovou korunou

 

Ovšem dnes se můžeme ptát, zda je ještě nezbytné. Naprostou většinu jevů, které motaly našim předkům hlavu, dnes dokážeme poměrně jednoduše vysvětlit za pomoci vědy. Také máme spoustu jiných věcí, které nás mohou spojovat, nehledě na to, že velké skupiny věřících jsou v podstatě neudržitelné. To ostatně dokazuje například křesťanství, které se odštěpilo na mnoho různých odnoží, které si často i protiřečí.

 

Dále je potřeba si uvědomit, že mnohá náboženství hlásají již překonané hodnoty a ideály, zejména co se například práv žen či dětí týče. Valná část z nich, včetně již zmíněného křesťanství, souhlasí s otrokářstvím, což je opět něco, co lidská společnost zavrhla, i když bohužel stále existují výjimky.

 

Rozhodně by tedy nebylo marné přiznat, že v moderní společnosti již nemá své místo, a to jako spojovací článek mezi lidmi, tak jako vysvětlení nejrůznějších jevů a událostí. Bohužel, ačkoliv počet ateistů celosvětově stále roste, nezdá se, že by v dohledné době náboženství zanikla. Lpí na nich příliš mnoho lidí, a hlavně se kolem nich točí velké množství peněz – a o ty se nikdo dobrovolně nepřipraví.