Stalo se obvyklou praxí, že v rámci propagace Vaší firmy rozdáváte VaÅ¡im zákazníkům igelitové propagaÄní taÅ¡ky? Bezesporu si uvÄ›domujete, že zviditelnÄ›ní VaÅ¡ich služeb a produktů není v této formÄ› nijak dlouhodobé. Změňte to a nechejte si vytvoÅ™it propagaÄní pÅ™edmÄ›ty trvalejší hodnoty. Dokonalou náhražkou dosavadních taÅ¡ek na jedno použití mohou být kvalitní látkové taÅ¡ky se sítotiskovým zpracováním loga a dalších znaků Vaší firmy. A vždy v perfektním formátu, který je natiÅ¡tÄ›n na kvalitní textilie s dlouhodobou životností.

Kvalitu projektu zabezpeÄujeme nejmodernÄ›jšími technologiemi

A jaké látkové taÅ¡ky jsou v repertoáru tiskaÅ™ské firmy? K dispozici jsou různé odstínové varianty z Å¡iroké barevné Å¡kály. Dostupné jsou produkty v různých velikostech i s různými tvary a různými úchyty. SamozÅ™ejmostí pak zůstává originální a kreativnÄ› zpracovaná aplikace na textilní podklad kvalitní metodou sítotisku. A díky profesionalitÄ› ověřené firmy je jisté, že si ve velmi krátkém Äasovém rozmezí od zadání projektu užijete za vstřícných cenových podmínek dokonalé dárkového nebo propagaÄní, avÅ¡ak vždy potěšující dílo!