Pro nÄ›koho je politika velice zajímavé téma a moc rád se o ní baví, ale zase nÄ›kdo politiku bere takovou jako ostudnou a nebo takové nezáživné téma. Já si myslím, že informatika a politika mají k sobÄ› docela blízko, protože vždycky, když si sednu k poÄítaÄi a vyhledávám různé informace o politice, tak vždycky mi vyjede úplnÄ› nÄ›co, Äemu ani nerozumím a to vÄ›tÅ¡inou vÅ¡e okolo politiky. NÄ›kdo tÅ™eba píše, že politika je taková a taková, ale nÄ›kdo zase na druhé stranÄ› napíše, že to není pravda. A nebo že je to úplnÄ› jinak, tak Äemu mám potom věřit? I když politika mÄ› docela zajímá, ale nejsem fanatik, tak také by mÄ› zajímalo, jak to vÅ¡echno opravdu je, protože nÄ›kdo píše o politice úplnÄ› jiné informace než tÅ™eba, které slyším v televizi.

Jak to máte s politikou?

Tak Äemu mám potom opravdu věřit? Já jsem vždycky chtÄ›la jako dospívající pracovat v politice, protože si vzpomínám, jak vždycky moje babiÄka s dÄ›deÄkem na politiku opravdu hodnÄ› nadávali a říkali, že to není možné, kdo to v té politice vÅ¡echno je a kdo tam vystupuje, tak jsem si Å™ekla, že jim udÄ›lám radost a budu já pracovat také v politice. Jenomže když mi bylo asi dvacet pÄ›t let a stále jsem chtÄ›la být jeÅ¡tÄ› politiÄkou, tak nakonec jsem si Å™ekla, že ra

Každý má svého prezidenta.

dÄ›ji politiÄku nebudu, protože když jsem se dozvÄ›dÄ›la a také jsem vÅ¡ude okolo slýchala, že politiky nemá nÄ›kdo rád, tak jsem si Å™ekla, že abych nedopadla Å¡patnÄ›, že radÄ›ji také politiÄka nebudu. NaÅ¡tÄ›stí jsem si to dodržela a politiÄkou nejsem, i když stále mÄ› neopustilo takové vÄ›domí, že bych mohla být v politice. Tak se o politiku opravdu hodnÄ› zajímám. Mám doma odborné knihy o politice a taky různé Äasopisy a také odebírám různé podcasty, kde se mluví o politice. Je to docela zajímavé, ale taky bych chtÄ›la vÄ›dÄ›t o politice více, protože je to takové zajímavé téma a každý si myslí o ní nÄ›co jiného. Jenomže je politika je taková, že ne vÅ¡ichni se vždycky shodnou na tom, co je dobré a co není.