Se vztekajícími se dÄ›tmi v obchodech má zkuÅ¡enost snad každý z nás, aÅ¥ už se jednalo o naÅ¡eho potomka, nebo jsme toho byli jen svÄ›dky. VÄ›tÅ¡inou to znamená velkou frustraci vÅ¡ech zúÄastnÄ›ných, a zejména pak dotyÄného rodiÄe, který má pocit, že v podstatÄ› nÄ›jakým způsobem selhal. Jen málokdo se vÅ¡ak zamyslí nad tím, jaká je vlastnÄ› původní příÄina toho, že se dÄ›ti takto chovají.

 

děti vyžadují porozumění

 

V první Å™adÄ› je potÅ™eba říci, že to není z nÄ›jaké zlé vůle. PopravdÄ› Å™eÄeno, dítÄ› má v takovýchto okamžicích nad svým chováním absolutnÄ› nulovou kontrolu, takže žádat jej, aby se uklidnilo, nemá příliÅ¡ význam. Co pomůže, je vyhnutí se spouÅ¡tÄ›Äům. K tomu ale musíme vÄ›dÄ›t, o jaké se jedná.

 

Zkusme si pÅ™edstavit běžný supermarket Äi hypermarket. Tyto jsou Äasto zevnitÅ™ jasnÄ› osvícené, plné nejrůznÄ›jších, Äasto výrazných a kÅ™iklavých barev. Neustále hraje hudba, Äas od Äasu pÅ™eruÅ¡ená nÄ›jakým oznámením. K tomu máme vÅ¡ude velké davy lidí, kteří jsou Äasto netrpÄ›liví a chtÄ›jí si co nejrychleji nakoupit.

 

nakupování je pro dÄ›ti nároÄné

 

To vÅ¡e může být velmi snadno únavné pro dospÄ›lého ÄlovÄ›ka, ovÅ¡em pro dítÄ› je to jeÅ¡tÄ› mnohem horší. Nejenže jeÅ¡tÄ› nedokáže tak efektivnÄ› filtrovat nedůležité stimuly, ale také má nevýhodu v menší velikosti, která znamená, že si musí dávat vÄ›tší pozor na kolemjdoucí, neboÅ¥ ti jej tak dobÅ™e nevidí. Následkem toho je, že se v podstatÄ› neustále soustÅ™edí, aÅ¥ už chce nebo ne. V kombinaci s pÅ™ehrÅ¡lí informací, které mu jeho oÄi a uÅ¡i dodávají, se jedná o nÄ›co skuteÄnÄ› nároÄného. Pokud je k tomu jeÅ¡tÄ› navíc unavené Äi hladové, pak se mu nelze divit, že nakonec „vybuchne“.

 

Co tedy můžeme dÄ›lat? Tím hlavním je nebrat malé dítÄ› do takovýchto obchodů, dokud není dostateÄnÄ› velké a vyspÄ›lé na to, aby to zvládlo. A pokud už není zbytí, pak tam strávit co nejménÄ› Äasu. Je na místÄ› skuteÄnÄ› jen popadnout to, pro co jsme pÅ™iÅ¡li, a jít k pokladnÄ›, a neprocházet každý regál. JistÄ›, je to nároÄné, ale věřte, že to vaÅ¡e dítÄ› rozhodnÄ› ocení – stejnÄ› jako ostatní v obchodÄ›.