Mnohé Älánky na internetu i v Äasopisech propagují zdravý životní styl a zdůrazňují jeho důležitost. A je pravdou, že nám může v mnohém pomoci. Můžeme díky nÄ›mu žít nejen déle, ale také v mnohem lepší fyzické i psychické kondici. Bohužel navzdory vÅ¡em tÄ›mto pozitivům se nenajde prakticky nikdo, kdo by jej dodržoval.

 

zdravý životní styl je těžké dodržovat

 

To se může na první pohled zdát zvláštní. Koneckonců benefity jsou zde jasně dané, a rozhodně výhodné. Zdálo by se tedy, že jich lidé budou chtít dosáhnout. A pravdou je, že chtějí. Bohužel, hned několik věcí stojí proti nim.

 

V první Å™adÄ› je to samotná lidská mysl. Ta je nastavena pÅ™edevším na vyhledávání krátkodobých potěšení, spíše než tÄ›ch dlouhodobých, i když ty dlouhodobé mohou být lepší. Toho ostatnÄ› využívají Äasto prodejci v supermarketech.

 

obezita je dnes Äím dál ÄastÄ›jší

 

OvÅ¡em i kdyby tomu tak nebylo, v souÄasné situaci je prakticky nemožné takovým životem žít. StaÄí se jen podívat na zneÄiÅ¡tÄ›ní. To najdeme vÅ¡ude, aÅ¥ už se odstÄ›hujeme kamkoliv. JistÄ›, nÄ›kde vysoko v horách bude samozÅ™ejmÄ› nižší, než ve stÅ™edu velkomÄ›sta, avÅ¡ak najdeme jej zde také.

 

Dále jsou to potraviny. I ty v BIO kvalitÄ› jsou oÅ¡etÅ™eny nejrůznÄ›jšími přípravky a upraveny tak, aby vydržely dlouhou pÅ™epravu a skladování v obchodech. Pokud byste chtÄ›li jíst skuteÄnÄ› zdravÄ›, museli byste si chovat vlastní zvířata a pÄ›stovat zeleninu. To by vÅ¡ak vyžadovalo skuteÄnÄ› hodnÄ› prostoru, který zkrátka nemá prakticky nikdo z nás k dispozici, pokud se tedy takto chceme plnÄ› uživit.

 

Nezbývá nám tedy, než dÄ›lat kompromisy. Bohužel, vÅ¡echny jsou na úkor naÅ¡eho zdraví, a to je také jeden z důvodů, proÄ se tak šíří civilizaÄní nemoci. Jiná možnost, jak žít skuteÄnÄ› zdravÄ›, vÅ¡ak není. Musíme tedy pracovat s tím, co máme k dispozici, i když je to nevyhovující. A to je Å¡koda, neboÅ¥ si tím jen zadÄ›láváme na budoucí problémy, pÅ™edevším zdravotní.