NÄ›kdy si říkám, proÄ jsou vůbec vynalezené motorky? Protože kolikrát si říkám, že je opravdu veliká Å¡koda a moc mÄ› mrzí, když lidé jedou na motorce a potom se vybourají. Je jasné, že nÄ›kdy kolikrát také havárie na motorce může skonÄit úplnÄ› dobÅ™e. Tohle znám, protože se takhle jednou vyboural můj kamarád. On právÄ› jel a dostal smyk a mÄ›l takové Å¡tÄ›stí, že zrovna spadnu do pole, kde byla vysoká tráva, takže on vlastnÄ› spadl do mÄ›kkého a vůbec nic se mu nestalo. NemÄ›l ani odÅ™eninku, protože on mÄ›l naÅ¡tÄ›stí takovou koženou kombinézu a páteÅ™ní ochranu a také helmu, takže se mu to opravdu byl v pořádku.

Na motorce se i skvěle sportuje.

I když samozÅ™ejmÄ› bohužel jsou i takové případy, kdy lidé spadnou z motorky a havarují a nemají vůbec Å¡tÄ›stí. A potom můžou mít vážné zranÄ›ní. Také znám jednoho kluka, který právÄ› takhle skonÄil bohužel na vozíÄku. Mrzí mÄ› to a já si říkám, proÄ lidé takhle vůbec riskují život? To já osobnÄ› bych si motorku asi nikdy nepořídila. Já se motorek bojím a mám z motorek veliký respekt. SamozÅ™ejmÄ›, že jsem už jela kolikrát s kamarádkou na skútru, protože kamarádka si pořídila skútr se svým bratrem napůl tak kolikrát vždycky jezdíme také spolu a já si radÄ›ji vždycky vezmu své elektrokolo.

Na pÄ›kné poÄasí se motorka hodí.

Já vím, že mnoho lidí mi také říká, že elektrokolo je nÄ›co podobného jako skútr. Já vím, ale stejnÄ› jsem více klidnÄ›jší, když mám klasické kolo nebo elektrokolo, než kdybych mÄ›la skútr anebo nÄ›jakou silnou motorku. Tohle už je kapitola sama o sobÄ›. A nÄ›jaké silné motorky jako například Honda anebo Suzuki, jsou to velice složité a těžké motorky, které jezdí opravdu hodnÄ› rychle. A tohle je právÄ› ta chyba, Äehož se bojím, když musím jezdit rychle. A je logické, že pokud si nÄ›kdo pořídí opravdu silnou a rychlou motorku, tak na ní nebude jezdit tÅ™eba Å¡edesát kilometrů v hodinÄ›. Tohle je úplnÄ› nÄ›co jiného. A právÄ› o takových těžkých motorkách se pÅ™edpokládá a snad také požaduje, aby jezdili rychle. Od toho si právÄ› ÄlovÄ›k poÅ™izuje tuhle motorku. Navíc je také nepraktické, že motorku nemůžete využívat celoroÄnÄ›.