A podle mého názoru je technika už taková, že to zná opravdu každý ÄlovÄ›k. A mnohdy i menší dÄ›ti. Já si samozÅ™ejmÄ› jeÅ¡tÄ› vzpomínám na sebe, když jsme bydleli s rodiÄi a se sourozence na vesnici, kde technika byla skoro až nedostupná. My jsme vlastnÄ› doma mÄ›li jenom malou Äernobílou televizi a také rádio, které jsme poslouchali opravdu každý den. Myslíte si, že tohle vůbec nÄ›jaká technika? NÄ›jaké malé staré oÅ¡oupané rádio a malá televize? Pokud takhle myslíte, že by to byla také skvÄ›lá technika, tak možná vlastnÄ› máte pravdu, ale zase na druhou stranu je to taková technika, co už vyÅ¡la z módy a že vlastnÄ› není s tím nic složitého, aby to nÄ›kdo nÄ›jak pochopil.

Technika mě baví.

V dneÅ¡ní dobÄ› je to úplnÄ› jiné. Jsem ráda, že technika pokroÄila, protože díky technice se také ÄlovÄ›k může dál vzdÄ›lávat. JeÅ¡tÄ› si vzpomínám na ty doby, když jsem tÅ™eba pro referáty do Å¡koly musela chodit taky do knihovny, kde jsem si půjÄovala různé knihy, abych také mohla dokonÄit referát a nebo nÄ›jakou seminární práci. Nyní v dneÅ¡ní dobÄ› to malé dÄ›ti mají jednoduché. StaÄí sednout k poÄítaÄi, podívat se na wikipedii a ihned uvidíte, co vÅ¡echno můžete napsat.

Máte rádi tehcniku?

Takhle může mít dítÄ› hotový referát nebo seminář tÅ™eba za dvacet minut, zatímco my to tÅ™eba trvalo i dva Äi tÅ™i dny. Musela jsem pořádnÄ› hledat knihy a kolikrát se mi také stalo, že jsem si tÅ™eba vypůjÄila nÄ›jaké knihy a doma jsem potom v nich nic nenaÅ¡la. Byla jsem z toho opravdu hodnÄ› zklamaná, ale nakonec jsem si zvykla. Proto jsem ráda, že technika v dneÅ¡ní dobÄ› opravdu hodnÄ› pokroÄila a že mnoho dÄ›tí i dospÄ›lých lidí si může vybrat, co vlastnÄ› chtÄ›jí dÄ›lat. Jsou vlastnÄ› už i takové Å¡koly a nebo různé kurzy, kde vás zaÄnou nauÄit více informací s poÄítaÄem a nebo také dovednosti a také vám Å™eknou, jaká technika je opravdu moderní. Já například jsem si nejvíce oblíbila takovou techniku, jako je opravdu kvalitní a výkonný mobilní telefon a nebo notebook.