Móda je tady pro lidi, kteří se moc rádi oblékají a nebo také sledují módu a módní Äasopisy a nebo také filmy. Řeknu vám, že jsem byla opravdu hodnÄ› pÅ™ekvapená, když jednou za mnou pÅ™iÅ¡el můj bratr a chtÄ›l poradit, jaký oblek by si mÄ›l vzít na svůj první maturitní ples. Byla jsem pÅ™ekvapená, protože on pracoval vlastnÄ› vůbec nikdy nebyl na módu, vůbec ho to nezajímalo a už vůbec nechtÄ›l nikdy jít na ples. Vzpomínám si, jak jeÅ¡tÄ› pÅ™ed rokem říkal, že na ples nikdy v životÄ› nepůjde. Protože ho to nebaví a nebude ze sebe prý dÄ›lat nÄ›jakého módního Å¡aÅ¡ka. Nakonec jsem ale ráda, že se bratr takhle rozhodl, protože mÄ› baví moc vybírat obleÄení, a to nejenom jenom pro sebe nebo maminku a sestru, ale také pro muže. Proto jsem byla ráda, že jsem také mohla vybrat bratrovi jeho oblek, který si právÄ› vezme na svůj maturitní ples.

Na plese jsem měla klobouk.

Také potom jde na maturitní veÄírek a potom za mÄ›síc má jeÅ¡tÄ› další diskotéku. Takže on urÄitÄ› bude chtít být takový, aby mu to sluÅ¡elo a aby na tohle nikdy nezapomnÄ›l. Podle mého názoru neudÄ›lá bratr chybu, když si vždycky vezme krásný Äerný dobÅ™e padnoucí oblek. SamozÅ™ejmÄ› bych ale doporuÄovala, abyste módu a nebo kvalitní oblek nekupovali jenom tak bezhlavÄ› online pÅ™es internet.

Oblek musí dobře padnout.

Podle mého názoru je nejlepší, když si právÄ› oblek a nebo jakékoliv moderní kousky také vyzkoušíte, abyste vÄ›dÄ›li, jak vám to bude sedÄ›t, abyste se tÅ™eba v tom ohnuli, sedli, abyste vÄ›dÄ›li, že se v tom budete cítit pohodlnÄ›, protože já vím, že na diskotéce a nebo nÄ›kde na maturitním plesu nebudete stále jenom stát, ale také si budete chtít sednout na židli, abyste si odpoÄinuli. Takže také můžete zjistit, jestli vám oblek a nebo jiné Å¡aty sedí, když budete sedÄ›t a nebo odpoÄívat, nebo nÄ›jak se pohybovat Äi tancovat. Móda je tady od toho, aby právÄ› sloužila nám lidem a ne abychom my sloužili módÄ›. Móda má opravdu mnoho způsobů, jak lidé se mohou oblékat a každý ÄlovÄ›k má svůj jedineÄný styl.