Jen máloco v politice vzbuzuje mezi běžnými lidmi takovou kontroverzi, jako takzvaný Green Deal. Avšak většina lidí, ať už příznivců či odpůrců, má jen malou představu, o co konkrétně jde, tím méně proč a jak bude implementován. Jedná se o řadu evropských směrnic, které mají za cíl zlepšit životní prostředí a které budou postupně vcházet v platnost v průběhu několika příštích let. Mezi zdaleka nejznámější patří zákaz vozidel se spalovacími motory či zvýšení podílu elektrické energie z obnovitelných zdrojů.

 

symbol green dealu

 

Důvodem, proč jsou tato opatření zaváděna, jsou postupující klimatické změny a snaha o jejich zmírnění. Následky ostatně můžeme vidět sami, i když jen málokomu dochází, jaký vliv mají rekordně horká léta beze srážek vliv například na zemědělskou produkci a tím i dostatek potravin na našem trhu. Je to ostatně jeden z důvodů (ač samozřejmě zdaleka ne ten hlavní), proč musíme mnoho potravin dovážet. Samozřejmě na první pohled to vypadá idylicky, avšak tato reforma má i mnoho kritiků. Například jim vadí zákaz spalovacích motorů, neboť jsou přesvědčeni, že auta nemají stejně příliš velký vliv na celkové znečištění, a navíc ta elektrická jsou o poznání horší.

 

pole s obilím

 

Co jim však nedochází je to, že počet vozidel na našich silnicích se neustále zvyšuje. Navíc i velcí znečišťovatelé, jako jsou různé továrny, mají nastaveny poměrně přísné emisní limity, které nesmí překročit, nehledě na další opatření, jako například odsiřování. U energií z obnovitelných zdrojů je problémem zábor půdy, kterou by šlo využít například pro zemědělství. Zapomínají však přitom na zábor půdy, který je nutný pro těžbu uhlí, zejména toho hnědého, nehledě na fakt, že jeho zásoby prudce klesají. Samozřejmě Green Deal není dokonalý, a řada kritik, které se na něj snáší, je oprávněná. Je to však podstatně lepší řešení, než nedělat nic a pokračovat v dosavadním životním stylu. Již dnes je totiž jasné, že by to mělo zničující vliv na celé lidstvo.