Je jasné, že opravdu mnoho lidí by si vždycky přálo být jenom v té nejlepší spoleÄnosti, ve které může být. Já sama jsem si vždycky říkala, že jsem opravdu hodnÄ› ráda, že jsem se narodila zrovna v tomto státÄ› a v tomto mÄ›stÄ›, a v této ulici, kde mám také opravdu spoustu přátel. Tedy jen doÄasnÄ›. Ale Å™eknu vám, že když jsme se s rodinou potÅ™etí stÄ›hovali, že mÄ› to opravdu hodnÄ› vadilo. A to hlavnÄ› z toho důvodu, že jsem nemohla najít takovou spoleÄnost dÄ›tí, ve které bych se cítila opravdu spokojená a také Å¡Å¥astná. Je to opravdu hodnÄ› složité. Najít nÄ›koho, kdo vám bude spříznÄ›nou duší, a to hlavnÄ› v té dobÄ›, tÅ™eba když dospíváte.

Rodinná idylka.

Naposledy jsme se stěhovali, když mi bylo asi třináct let. A musím říct, že jsem musela opustit své dvě nejlepší kamarádky. Byly jsme kamarádky opravdu hodně dlouho a od té doby, co jsem se odstěhovala, tak je vídám tak maximálně pětkrát za rok.

Klid a pohoda.

Je to opravdu málo a já vím, že postupem Äasu naÅ¡e vztahy úplnÄ› ochladnou. Tady jde vidÄ›t, že lidé potÅ™ebují mít opravdu skvÄ›lou spoleÄnost a to nejenom spoleÄnost u dospÄ›lých lidí, ale také malé dÄ›ti. Malé dÄ›ti také si chtÄ›jí hrát a chtÄ›jí mít takovou spoleÄnost svých vrstevníků a dÄ›tí, aby si tÅ™eba spolu hrály na hÅ™iÅ¡ti. PÅ™edstavte si, že byste tÅ™eba byli nÄ›kde noví a nezapadali byste vůbec do žádné spoleÄnosti. Jak by se vám to líbilo? Je logické, kdyby se vám tohle nelíbilo a chtÄ›li byste tohle zmÄ›nit. Od toho jsou také různé kurzy, tÅ™eba kurzy tance, kde je tÅ™eba hodnÄ› spoleÄnosti a vy tam můžete najít své partnery a nebo kamarády a kamarádky. Já jsem právÄ› také naÅ¡la svou nejlepší kamarádku, když mi bylo asi Å¡estnáct let a byla jsem na kurzu tanců. Jsem ráda, že jsem jeÅ¡tÄ› takhle na poslední chvíli sehnala jednu svou kamarádku, se kterou alespoň si mohu popovídat. Myslím si, že každý ÄlovÄ›k si zaslouží svého kamaráda a také skvÄ›lou spoleÄnost. A v jaké spoleÄnosti jste nejradÄ›ji vy?